Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Přihláška » Informace o zpracování osobních údajů pro potřeby plavecké školy a plaveckého klubu

Informace o zpracování osobních údajů pro potřeby plavecké školy a plaveckého klubu

Jsem informován/a a beru na vědomí, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., se sídlem Náměstí Generála Píky 2433/42, 326 00 Plzeň, IČ: 49779133 (dále jen „Správce“), bude Správce zpracovávat tyto osobní údaje:

1. jméno a příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. adresu místa pobytu nebo trvalé bydliště,
5. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje na základě zákonné povinnosti vyplývající z §3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“). Správce také zpracovává údaje o platné zdravotní prohlídce za účelem splnění zákonných povinností vyplývajících z vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Správce také zpracovává rodné číslo za účelem vedení evidence členské základny, registrace subjektu údajů a účasti na plaveckých závodech a registrace v dalších plaveckých organizacích, a to na základě oprávněného zájmu.

V případě, že budou poskytnuty, Správce také zpracovává kontaktní informace - telefonní číslo a email - za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, a to na základě oprávněného zájmu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a beru na vědomí, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy ukončím své členství a ukončím vykonávanou činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a a beru na vědomí, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává osobní údaje těmto Zpracovatelům, někteří níže zmínění Zpracovatelé požadují rodná čísla k registraci:

  • Českému svazu plaveckých sportů, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,
  • Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS
  • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha
  • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00
  • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem
  • vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic CSPS a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.,
  • účasti na domácích a zahraničních soutěžích a soustředěních,
  • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS,
  • plnění zákonných povinností.

Jsem informován/a a beru na vědomí, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.