Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Přihláška

Facebook

Přihláška

Platnost kartiček PŠ na volné vstupy byla prosloužena do 31.12.2020. Podrobnější informace o prázdninových kurzech obdržíte emailem od 19. -  21.6.2020. Online přihlášky na náhradní kurz budou spuštěny na našich stránkách dne 22.6.2020. 

 

Přihlášení
Přihláška
(DD. MM. RRRR)
   
Souhlas

S pořízení a uveřejněním fotografií:    

Zákonný zástupce nezletilého účastníka kurzu (dále jen jako: „nezletilý“) tímto uděluje Plaveckému klubu Slávia VŠ Plzeň z.s., Náměstí Gen. Píky 42, 326 00 Plzeň, IČ: 49779133 dobrovolný souhlas s pořízením a uveřejněním fotografií, na kterých je zachycen nezletilý účastník plaveckého kurz na webových stránkách http://www.plaveckaskolaplzen.cz. Zákonný zástupce tento souhlas činí svobodně a informovaně. Zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že si je vědom právních důsledků, které jsou tímto souhlasem zakládány. Zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom toho, že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou.

Přílohy