Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Přihláška

Facebook

Přihláška

Přihlásit se na nově otevřené plavecké kurzy bude možné od 2.1.2018

Pro kurzy plavání "Kojenci" je nutné přinést na první lekci lékařské potvrzení s razítkem ošetřujícího lékaře. K vytištění ZDE.

Přihlášení
Přihláška
(DD. MM. RRRR)
   
Souhlas

S pořízení a uveřejněním fotografií:    

Zákonný zástupce nezletilého účastníka kurzu (dále jen jako: „nezletilý“) tímto uděluje Plaveckému klubu Slávia VŠ Plzeň z.s., Náměstí Gen. Píky 42, 326 00 Plzeň, IČ: 49779133 dobrovolný souhlas s pořízením a uveřejněním fotografií, na kterých je zachycen nezletilý účastník plaveckého kurz na webových stránkách http://www.plaveckaskolaplzen.cz. Zákonný zástupce tento souhlas činí svobodně a informovaně. Zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že si je vědom právních důsledků, které jsou tímto souhlasem zakládány. Zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom toho, že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou.

Přílohy