Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Zdokonalovací plavání

Zdokonalovací plavání

Zdokonalovací plavání je kurz určený pro děti přecházející ze "základního plavání" nebo pro děti, které uplavou alespoň 12,5m. Zdokonalovací plavání je určeno pro děti od 6-ti let. Rodič se již výuky neúčastní. Děti se převlékají ve veřejné šatně a po osprchování přicházejí na bazén. Kurz je zahájen docházkou.

Plavání ZD probíhá ve velkém bazénu na délku (pondělí a středa) a na šířku-pouze na hloubce (úterý). Úterní lekce jsou pro úroveň minimálně dosahující úrovně  "mírně pokročilí".

Cílem je nácvik a zdokonalování jednotlivých plaveckých způsobů znak, kraul, prsa. Upevňovat ekonomické dýchání při souhře a nacvičovat, automatizovat správné provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů při základních plaveckých cvičení.

Podpora ideálního fyzického a sociálního vývoje je samozřejmostí. Díky zařazeným soutěžím během lekcí se děti naučí určité cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.
K výuce jsou využity plavecké pomůcky.

Teplotě vody 27°C.
Zázemí: veřejné šatny
Kurz probíhá:  1 x  týdně lekce 45 min.

Vstup do šaten je čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.Přihláškou a uhrazením ceny za kurz "zdokonalovací plavání" se automaticky stává účastník kurzu členem Plaveckého Klubu Slávia VŠ Plzeň.

 Od 3.1.2024 se mohou stávající klienti přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy. Noví zájemci až 15.1.2024. Uvažujete-li o intenzivnější výuce je možné uskutečnit např. 2 přihlášky na vypsané období pro jednoho účastníka. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků, školních prázdnin a ve dnech konání závodů:

2.pololetí 05.2. -28.0262024
19.2.- 25.2.2024 jarní prázdniny
28.3. - 1.4. 2024 Velikonoce
středa 1.5.2024 státní svátek
středa 8.5.2024 státní svátek
 
 

Vypsané kurzy na období 05. 02. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SZD1-1 Velký bazén 6-8 let Slovany PO 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
SZD1-2 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
SZD1-3 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
SZD2-1 Velký bazén 6-8 let Slovany jen pokročilí hloubka ÚT 18:00 - 18:45 3 200 Kč 0
SZD2-2 Velký bazén 10 let a st .Slovany ÚT 18:45 - 19:30 3 200 Kč 0
SZD3-1 Velký bazén 6-8 let Slovany ST 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
SZD3-2 Velký bazén 8-10 let Slovany ST 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
SZD3-3 Velký bazén 10 let a st.Slovany ST 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0