Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Zdokonalovací plavání

Zdokonalovací plavání

Zdokonalovací plavání je kurz určený pro děti přecházející ze "základního plavání" nebo pro děti, které uplavou alespoň 12,5m. Zdokonalovací plavání je určeno pro děti od 6-ti let. Rodič doprovází své dítě pouze pasivně. Předává svého potomka v šatně instruktorce.

Plavání ZD probíhá ve velkém bazénu na délku.

Cílem je nácvik a zdokonalování jednotlivých plaveckých způsobů znak, kraul, prsa. Upevňovat ekonomické dýchání při souhře a nacvičovat, automatizovat správné provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů při základních plaveckých cvičení.

Podpora ideálního fyzického a sociálního vývoje je samozřejmostí. Díky zařazeným soutěžím během lekcí se děti naučí určité cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.
K výuce jsou využity plavecké pomůcky.

Teplotě vody 27°C.
Zázemí: veřejné šatny
Kurz probíhá:  1 x  týdně lekce 45 min.

Vstup do šaten je čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.Přihláškou a uhrazením ceny za kurz "zdokonalovací plavání" se automaticky stává účastník kurzu členem Plaveckého Klubu Slávia VŠ Plzeň.

O státních svátcích  kurzy neprobíhají.  

 Od 7. 1. 2023 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané . Uvažujete-li o intenzivnější výuce je možné uskutečnit např. 2 přihlášky na vypsané období pro jednoho účastníka. Přihlášky viz níže až na konci stránky.Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků, školních prázdnin a ve dnech konání závodů:

1.pololetí 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023   2.pololetí  30.01.2023 - 30.06.2023
28.9.2022 státní svátek   3.2.2023 prázdniny
14.10.2022 plavecké závody   13.2. - 19.2.2023 jarní prázdniny
26.10.-27.10.2022 prázdniny    6.-10.4.2023 prázdniny
28.10.2022 státní svátek   1.5.2023 státní svátek
17.11.2022 státní svátek   8.5.2023 státní svátek
24.-25.11.2022 plavecké závody    
23.-31.12.2022 prázdniny    
2.1.2023 prázdniny    

 

Vypsané kurzy na období 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
ZD1-1 Velký bazén 6-8 let Slovany PO 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
ZD1-2 Velký bazén 6-8 let Slovany PO 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
ZD2-1 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
ZD2-2 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
ZD3-1 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
ZD3-2 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
ZD4-1 Velký bazén 6-8 let Slovany ÚT 18:00 - 18:45 3 200 Kč 0
ZD4-2 Velký bazén 6-8 let Slovany ÚT 18:00 - 18:45 3 200 Kč 0
ZD5-1 Velký bazén 10 let a st.Slovany ÚT 18:45 - 19:30 3 200 Kč 0
ZD5-2 Velký bazén 10 let a st.Slovany ÚT 18:45 - 19:30 3 200 Kč 0
ZD6-1 Velký bazén 6-8 let Slovany ST 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
ZD6-2 Velký bazén 6-8 let Slovany ST 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
ZD7-1 Velký bazén 8-10 let Slovany ST 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
ZD7-2 Velký bazén 8-10 let Slovany ST 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
ZD8-1 Velký bazén 10 let a st.Slovany ST 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
ZD8-2 Velký bazén 10 let a st.Slovany ST 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0

Vypsané kurzy na období 30. 01. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SZD1-1 Velký bazén 6-8 let Slovany PO 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
SZD1-2 Velký bazén 6-8 let Slovany PO 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
SZD2-1 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
SZD2-2 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
SZD3-1 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
SZD3-2 Velký bazén 8-10 let Slovany PO 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
SZD4-1 Velký bazén 6-8 let Slovany jen hloubka ÚT 18:00 - 18:45 3 200 Kč 0
SZD4-2 Velký bazén 6-8 let Slovany jen hloubka ÚT 18:00 - 18:45 3 200 Kč 0
SZD5-1 Velký bazén 10 let a st .Slovany ÚT 18:45 - 19:30 3 200 Kč 0
SZD5-2 Velký bazén 10 let a st. Slovany ÚT 18:45 - 19:30 3 200 Kč 0
SZD6-1 Velký bazén 6-8 let Slovany ST 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
SZD6-2 Velký bazén 6-8 let Slovany ST 17:00 - 17:45 3 200 Kč 0
SZD7-1 Velký bazén 8-10 let Slovany ST 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
SZD7-2 Velký bazén 8-10 let Slovany ST 17:45 - 18:30 3 200 Kč 0
SZD8-1 Velký bazén 10 let a st.Slovany ST 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0
SZD8-2 Velký bazén 10 let a st.Slovany ST 18:30 - 19:15 3 200 Kč 0