Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Základní plavání

Základní plavání pro děti od 4 do 6 let

Plavání ZP probíhá v malém bazénu, 1 x týdně, 45 minut. Pokud je možnost snažíme se s dětmi plavat i ve velkém bazénu. Rodič doprovází své dítě pouze pasivně. Předává svého potomka v šatně instruktorce.

 Cílem tohoto kurzu je aktivní nácvik samotného plavání a využívání správného dýchání. Důraz je kladen především na zautomatizování správného provedení prvků jednotlivých plaveckých způsobů a podpořit snahu, s vhodnou korekcí, při prvních vážných pokusech o provedení plavecké souhry. V tomto věku by si dítě mělo osvojit základy jednotlivých plaveckých způsobů kraul, znak. Díky zařazeným soutěžím během lekcí jsou děti vedeni k jisté cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.

Při výuce je využíváno velké množství pomůcek.

  Zázemí: dětské šatny                                                                                                                        Kurz probíhá 1 x týdně 45 minut malý bazén Slovany                                                        Výuka: malý bazén (hloubka 90cm, teplota 29°-32°) 

U kurzů v bazénu Slovany je nově nutné při první lekci uhradit 100,-Kč vratnou zálohu za čip. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru malého bazénu. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích  kurzy neprobíhají.

 Od 7.1.2023 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané  kurzy. Uvažujete-li o intenzivnější výuce je možné uskutečnit např. 2 přihlášky na vypsané období pro jednoho účastníka. Přihlášky viz níže až na konci stránky.Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Přihláškou a uhrazením ceny za kurz "základní plavání" se automaticky stává účastník kurzu členem Plaveckého Klubu Slávia VŠ Plzeň.

Plavecká škola Plaveckého Klubu Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků, školních prázdnin a ve dnech konání závodů:

1.pololetí 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023   2.pololetí  30.01.2023 - 30.06.2023
28.9.2022 státní svátek   3.2.2023 prázdniny
14.10.2022 plavecké závody   13.2. - 19.2.2023 jarní prázdniny
26.10.-27.10.2022 prázdniny    6.-10.4.2023 prázdniny
28.10.2022 státní svátek   1.5.2023 státní svátek
17.11.2022 státní svátek   8.5.2023 státní svátek
24.-25.11.2022 plavecké závody    
23.-31.12.2022 prázdniny    
2.1.2023 prázdniny    

 

Charakteristika úrovní jednotlivých kurzů:

Začátečníci - dítě nesplývá, nepotopí hlavu, může mít obavy z vody

Začátečníci po RD - v minulém období absolvovalo dítě kurz "Rodiče a děti" v malém bazénu a pokračuje v kurzu "Základní plavání" v malém bazénu bez rodiče.

Mírně pokročilí - nemá strach z vody, potopí hlavu, dýchá do vody, splývá na břiše.

Pokročilí -
splývá na břiše, na zádech, potápí se, loví předměty.

Vypsané kurzy na období 30. 01. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SZP1-1 Základní plavání 4-5 let začátečníci po RD Slovany PO 18:15 - 19:00 3 200 Kč 1
SZP1-2 Základní plavání 4-5 let začátečníci Slovany ÚT 15:00 - 15:45 3 200 Kč 0
SZP1-3 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí Slovany ČT 15:45 - 16:30 3 200 Kč 0
SZP1-4 Základní plavání 4-5 let pokročilí Slovany PÁ 15:45 - 16:30 3 200 Kč 0
SZP2-1 Základní plavání 5-6 let začátečníci Slovany ČT 16:30 - 17:15 3 200 Kč 0
SZP2-2 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí Slovany ÚT 18:45 - 19:30 3 200 Kč 4
SZP2-3 Základní plavání 5-6 pokročilí Slovany ÚT 18:00 - 18:45 3 200 Kč 9
SZP2-4 Základní plavání 5-6 let Slovany od 9.5.2023 ÚT 17:15 - 18:00 3 200 Kč 2
SZP3-2 Základní plavání 6 let a st. Slovany PÁ 15:00 - 15:45 3 200 Kč 0