Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Základní plavání

Základní plavání pro děti od 4 do 6 let

Plavání ZP probíhá v malém bazénu, 1 x týdně, 45 minut. Pokud je možnost snažíme se s dětmi plavat i ve velkém bazénu. Rodič doprovází své dítě pouze pasivně. Předává svého potomka v šatně instruktorce.

 Cílem tohoto kurzu je aktivní nácvik samotného plavání a využívání správného dýchání. Důraz je kladen především na zautomatizování správného provedení prvků jednotlivých plaveckých způsobů a podpořit snahu, s vhodnou korekcí, při prvních vážných pokusech o provedení plavecké souhry. V tomto věku by si dítě mělo osvojit základy jednotlivých plaveckých způsobů kraul, znak. Díky zařazeným soutěžím během lekcí jsou děti vedeni k jisté cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.

Při výuce je využíváno velké množství pomůcek.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Zázemí: dětské šatny
Cena : 2 700 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích a níže vypsaných prázdninách školního roku 2020/21 kurzy neprobíhají:

    • podzimní prázdniny     29. -30. 10. 2020
    • vánoční prázdniny       23.12. 2020 - 3. 1. 2021
    • pololetní prázdniny      29. 1. 2021
    • jarní prázdniny             8. 3. - 14. 3. 2021
    • velikonoční prázdniny  1. 4. 2021

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

 Od 29.6.2020 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy na období září 2020 -  leden 2021.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Charakteristika úrovní jednotlivých kurzů:

Začátečníci - dítě nesplývá, nepotopí hlavu, může mít obavy z vody

Mírně pokročilí - nemá strach z vody, potopí hlavu, dýchá do vody, splývá na břiše.

Pokročilí -
splývá na břiše, na zádech, potápí se, loví předměty.


Vypsané kurzy na období 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

Kód Název / popis Termín Cena Volných
ZP1-1 Základní plavání 4-5 let začátečníci Slovany PO 18:00 - 18:45 2 700,00 Kč 0 / 26
ZP1-2 Základní plavání 4-5 let začátečníci Slovany ÚT 15:00 - 15:45 2 700,00 Kč 0 / 25
ZP1-3 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí Slovany ÚT 18:00 - 18:45 2 700,00 Kč 1 / 25
ZP1-4 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí Slovany ČT 15:45 - 16:30 2 700,00 Kč 0 / 26
ZP1-5 Základní plavání 4-5 let pokročilí Slovany PÁ 15:45 - 16:30 2 700,00 Kč 8 / 25
ZP2-1 Základní plavání 5-6 let začátečníci Slovany ČT 16:30 - 17:15 2 700,00 Kč 1 / 25
ZP2-2 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí Slovany ÚT 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 2 / 25
ZP2-3 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí Slovany ST 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 0 / 26
ZP2-4 Základní plavání 5-6 let pokročilí Slovany PÁ 17:15 - 18:00 2 700,00 Kč 0 / 26
ZP3-1 Základní plavání 6let a st. začátečníci Slovany PO 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 0 / 26
ZP3-2 Základní plavání 6let a st. začátečníci Slovany PÁ 15:00 - 15:45 2 700,00 Kč 0 / 27

Přílohy