Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Zahájení kurzů 25.5.2020

Zahájení kurzů 25.5.2020

21. 05. 2020

Obnovujeme kurzy plavání od pondělí 25.5.2020 dle stávajícího rozvrhu.

 

Předkládáme Vám předepsaná pravidla chování v prostorách bazénu dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jejich dodržováním budete chránit nejen sebe, ale i ostatní.

 Informace pro účastníky kurzu

 Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.

Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí! V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.

 Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu bazénu se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.

 Při příchodu na bazén by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.

 Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu bazénu, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření. Účastníci kurzu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének při pobytu ve vodě. V případě kurzů (považováno za sportovní aktivitu) je možné odložit roušku (ochranu dýchacích cest) po převlečení do plavek.

 Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové vysoušeče rukou.

Prosíme Vás, zkraťte svůj čas pobytu ve společných prostorách (vstupní hala, šatny, sprchy) na minimum. Nutná dávka ohleduplnosti bude zapotřebí.

 

Věříme, že dodržování nutných opatření Vám nezkazí náladu a těšíme se na Vás u vody.