Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Rodiče s dětmi

Plavání rodičů a dětí od 2 do 4 let

  • Plavání rodičů s dětmi je kurz vypsaný na pololetí, pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem.
  • Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut.
  • Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu.
  • Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí.
  • Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Zázemí: dětské šatny

Cena: 2800 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut 

 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích a níže vypsaných prázdninách "školního roku" 2020/2021 kurzy neprobíhají:

  • podzimní prázdniny     29. -30. 10. 2020
  • vánoční prázdniny       23.12. 2020 - 3. 1. 2021
  • pololetní prázdniny      29. 1. 2021
  • jarní prázdniny             8. 3. - 14. 3. 2021
  • velikonoční prázdniny  1. 4. 2021

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

 Od 29.6.2020 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané  kurzy  pro "Rodiče a děti"  na období  září 2020 - leden 2021. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

 

Vypsané kurzy na období 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

Kód Název / popis Termín Cena Volných
RD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Slovany PO 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 1 / 12
RD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Slovany ST 14:15 - 15:00 3 000,00 Kč 0 / 12
RD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Slovany PÁ 14:15 - 15:00 3 000,00 Kč 0 / 12
RD2-1 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Slovany PO 14:15 - 15:00 3 000,00 Kč 2 / 12
RD2-2 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Slovany ÚT 14:15 - 15:00 3 000,00 Kč 0 / 12
RD2-3 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Slovany ST 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 0 / 12
RD2-4 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Slovany ČT 14:15 - 15:00 3 000,00 Kč 3 / 12
RD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Slovany PO 15:45 - 16:30 3 000,00 Kč 0 / 12
RD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Slovany ÚT 15:45 - 16:30 3 000,00 Kč 0 / 12
RD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Slovany ST 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 0 / 12
RD3-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany PÁ 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 0 / 12
RD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany ÚT 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 0 / 13
RD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany ST 15:45 - 16:30 3 000,00 Kč 0 / 12
RD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany ČT 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 0 / 12

Přílohy