Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Rodiče s dětmi

Plavání rodičů a dětí od 2 do 4 let

  • Plavání rodičů s dětmi je kurz vypsaný na pololetí, pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem.
  • Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut.
  • Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu.
  • Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí.
  • Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

Zázemí: dětské šatny                                                                                                                        Kurz probíhá 1 x týdně 45 minut malý bazén Slovany                                                        Výuka: malý bazén (hloubka 90cm, teplota 29°-32°)                                                                  Aklimmatizace: dětský koutek v chodbě plavecké školy

Vstup do šaten bude čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích kurzy neprobíhají.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Od 3.1.2024 se mohou stávající klienti přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy. Noví zájemci až 15.1.2024. Uvažujete-li o intenzivnější výuce je možné uskutečnit např. 2 přihlášky na vypsané období pro jednoho účastníka. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků, školních prázdnin a ve dnech konání závodů:

2.pololetí 05.2.- 28.06.2024
19.2.- 25.2.2024 jarní prázdniny
28.3. - 1.4. 2024 Velikonoce
středa 1.5.2024 státní svátek
středa 8.5.2024 státní svátek
 
 


Vypsané kurzy na období 05. 02. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SRD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Slovany ST 13:30 - 14:15 3 400 Kč 0
SRD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Slovany ČT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
SRD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Slovany PÁ 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
SRD2-1 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Slovany PO 13:30 - 14:15 3 400 Kč 0
SRD2-2 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Slovany PO 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
SRD2-3 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Slovany ÚT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
SRD2-4 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Slovany ST 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
SRD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Slovany PO 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
SRD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Slovany ST 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
SRD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Slovany ČT 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0
SRD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany ÚT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
SRD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany ST 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0
SRD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany ČT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
SRD4-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Slovany PÁ 13:30 - 14:15 3 400 Kč 0