Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Kojenci 6 - 24 měsíců

Plavání kojenců 6 - 24 měsíců

  • Plavání kojenců a batolat je určeno dětem ve věku 6 - 24 měsíců
  • Pro kurz věkové kategorie 6-9 měsíců musí být kojenci 6. měsíců v době zahájení kurzu
  • Probíhá v malém bazénu (teplota vody 30 - 32 °C) po dobu délky vypsaného kurzu, cca pololetí.
  • Ve skupině je maximálně 10 plaváčků.
  • Výuka jedné lekce trvá přibližně 30 minut.
  • Prvních 5 – 10 minut probíhá adaptace na změnu prostředí (jiná teplota v šatnách, na bazéně a ve vodě).
  • Potom následuje 15 – 20 minut aktivního cvičení. Hrajeme si, zpíváme, cákáme, potápíme se apod.
  • Vše je samozřejmě přizpůsobeno k věku dětí.
  • Jednotlivé aktivity jsou proloženy úlevovými polohami, cvičení jsou doplněna o dětské písničky a říkadla.
  • Konec lekce je zakončen relaxací, otužováním a rozloučením. 

Plavání kojenců probíhá za přísných hygienických opatření, a proto je nutné, aby správné hygienické zásady dodržovali i rodiče. Na plavání kojenců jsou připuštěny děti a rodiče na základě lékařského potvrzení, k vytištění v přílohách dole na této stánce. Potvrzení, prosím, doneste na 1. lekci!

 Zázemí: dětské šatny                                                                           Kurz probíhá 1 x týdně 30 minut malý bazén Slovany                           Výuka: malý bazén (hloubka 90cm, teplota 29°-32°)                             Aklimmatizace: dětský koutek v chodbě plavecké školy

Vstup do šaten k malému bazénu je nově čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Něco navíc....

Pro kurzy "Kojenci a batolata" je nutné přinést na první lekci lékařské potvrzení s razítkem ošetřujícího lékaře. K vytištění v přílohách -dole na této stánce

Od 3.1.2024 se mohou stávající klienti přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy. Noví zájemci až 15.1.2024.  Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na slouče.ní či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků, školních prázdnin a ve dnech konání závodů:

2.pololetí 05.2.-28.06.2024
19.2.- 25.2.2024 jarní prázdniny
28.3. - 1.4. 2024 Velikonoce
středa 1.5.2024 státní svátek
středa 8.5.2024 státní svátek
 
 
 

Vypsané kurzy na období 05. 02. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SKO1-1 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ÚT 12:15 - 12:45 3 200 Kč 0
SKO1-2 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ÚT 13:15 - 13:45 3 200 Kč 0
SKO1-3 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ČT 12:00 - 12:30 3 200 Kč 0
SKO1-4 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ČT 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
SKO2-1 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ÚT 11:45 - 12:15 3 200 Kč 0
SKO2-2 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ÚT 12:45 - 13:15 3 200 Kč 0
SKO2-3 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ÚT 13:45 - 14:15 3 200 Kč 0
SKO2-4 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ČT 12:30 - 13:00 3 200 Kč 0
SKO2-5 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ČT 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
SKO3-1 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ÚT 09:45 - 10:15 3 200 Kč 0
SKO3-2 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ÚT 10:45 - 11:15 3 200 Kč 0
SKO3-3 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ČT 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
SKO3-4 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ČT 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
SKO4-1 Kojenci 16-20 měsíců Slovany ÚT 10:15 - 10:45 3 200 Kč 0
SKO4-2 Kojenci 16-20 měsíců Slovany ČT 08:30 - 09:00 3 200 Kč 0
SKO4-3 Kojenci 16-20 měsíců Slovany ČT 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
SKO5-1 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ÚT 11:15 - 11:45 3 200 Kč 0
SKO5-2 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ČT 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
SKO5-3 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ČT 11:00 - 11:30 3 200 Kč 0
SKO5-4 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ČT 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0

Vypsané kurzy na období 22. 04. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SKO1-11 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ČT 08:00 - 08:30 1 600 Kč 0

Přílohy