Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Kojenci 6 - 24 měsíců

Plavání kojenců 6 - 24 měsíců

  • Plavání kojenců a batolat je určeno dětem ve věku 6 - 24 měsíců
  • Pro kurz věkové kategorie 6-9 měsíců musí být kojenci 6. měsíců v době zahájení kurzu
  • Probíhá v malém bazénu (teplota vody 30 - 32 °C) po dobu délky vypsaného kurzu, cca pololetí.
  • Ve skupině je maximálně 10 plaváčků.
  • Výuka jedné lekce trvá přibližně 30 minut.
  • Prvních 5 – 10 minut probíhá adaptace na změnu prostředí (jiná teplota v šatnách, na bazéně a ve vodě).
  • Potom následuje 15 – 20 minut aktivního cvičení. Hrajeme si, zpíváme, cákáme, potápíme se apod.
  • Vše je samozřejmě přizpůsobeno k věku dětí.
  • Jednotlivé aktivity jsou proloženy úlevovými polohami, cvičení jsou doplněna o dětské písničky a říkadla.
  • Konec lekce je zakončen relaxací, otužováním a rozloučením. 

Plavání kojenců probíhá za přísných hygienických opatření, a proto je nutné, aby správné hygienické zásady dodržovali i rodiče. Na plavání kojenců jsou připuštěny děti a rodiče na základě lékařského potvrzení, k vytištění v přílohách dole na této stánce. Potvrzení, prosím, doneste na 1. lekci!

 Zázemí: dětské šatny                                                                           Kurz probíhá 1 x týdně 30 minut malý bazén Slovany                           Výuka: malý bazén (hloubka 90cm, teplota 29°-32°)                             Aklimmatizace: dětský koutek v chodbě plavecké školy

Vstup do šaten k malému bazénu je nově čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Něco navíc....

Pro kurzy "Kojenci a batolata" je nutné přinést na první lekci lékařské potvrzení s razítkem ošetřujícího lékaře. K vytištění v přílohách -dole na této stánce

Od 21. 7. 2023/28.7.2023 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané  kurzy. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na slouče.ní či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků, školních prázdnin a ve dnech konání závodů:

1.pololetí 04.9.2024-02.02.2024
čtvrtek 28.9.2023 státní svátek
čtvrtek-pátek 12.-13.10.2023 závody
čtvrtek-pátek 26.-27.10.2023 podzimní prázdniny
pátek 17.11.2023 státní svátek
pondělí-úterý 25.12.2023-2.1.2024 prázdniny
pátek 2.2.2024 prázdniny

Vypsané kurzy na období 04. 09. 2023 - 02. 02. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SKO1-1 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ÚT 12:15 - 12:45 3 200 Kč 1
SKO1-2 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ÚT 13:15 - 13:45 3 200 Kč 0
SKO1-3 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ČT 12:00 - 12:30 3 200 Kč 0
SKO1-4 Kojenci 6-9 měsíců Slovany ČT 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
SKO2-1 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ÚT 11:45 - 12:15 3 200 Kč 0
SKO2-2 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ÚT 12:45 - 13:15 3 200 Kč 0
SKO2-3 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ÚT 13:45 - 14:15 3 200 Kč 0
SKO2-4 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ČT 12:30 - 13:00 3 200 Kč 0
SKO2-5 Kojenci 9-12 měsíců Slovany ČT 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
SKO3-1 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ÚT 09:45 - 10:15 3 200 Kč 0
SKO3-2 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ÚT 10:45 - 11:15 3 200 Kč 0
SKO3-3 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ČT 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
SKO3-4 Kojenci 12-16 měsíců Slovany ČT 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
SKO4-1 Kojenci 16-20 měsíců Slovany ČT 08:30 - 09:00 3 200 Kč 0
SKO4-2 Kojenci 16-20 měsíců Slovany ČT 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
SKO4-3 Kojenci 16-20 měsíců Slovany ÚT 10:15 - 10:45 3 200 Kč 0
SKO5-1 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ČT 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0
SKO5-2 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ÚT 11:15 - 11:45 3 200 Kč 0
SKO5-3 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ČT 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
SKO5-4 Kojenci 18-24 měsíců Slovany ČT 11:00 - 11:30 3 200 Kč 0

Přílohy