Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Dospělí

Dospělí

Plavání pro dospělé je 5 měsíční kurz určený pro ty z Vás, kteří si chtějí vylepšit "kondičku", plaveckou techniku a správné dýchání.

Kurz probíhá ve velkém bazénu na délku v jedné krajní dráze nebo na šířku ve dvou drahách.

Cílem je zdokonalovat jednotlivé plavecké způsoby znak, prsa, kraul, popř  motýlek. Upevňovat ekonomické dýchání při souhře a nacvičovat, automatizovat správné provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů při základních plaveckých cvičení.

 K výuce jsou využity plavecké pomůcky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění.

Teplota vody: 27°C
Zázemí: veřejná šatna
Kurz probíhá: 1 x  týdně lekce 60 min.

Vstup do šaten je čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. Po skončení celého kurzového období je možné čip vrátit do pokladny/recepce bazénu Slovany, kdeVám bude 100,-Kč záloha vrácena.

 Od 7. 1. 2023 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané  kurzy. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Kurzovné není možné vracet. ze zdravotních důvodů nebo důvodu dovolené. 
Ostatní informace vám rádi poskytnou insrtukroři a instruktorky plavání.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:

- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení účastníka do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

1.pololetí 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023   2.pololetí  30.01.2023 - 30.06.2023
28.9.2022 státní svátek   3.2.2023 prázdniny
14.10.2022 plavecké závody   13.2. - 19.2.2023 jarní prázdniny
26.10.-27.10.2022 prázdniny    6.-10.4.2023 prázdniny
28.10.2022 státní svátek   1.5.2023 státní svátek
17.11.2022 státní svátek   8.5.2023 státní svátek
24.-25.11.2022 plavecké závody    
23.-31.12.2022 prázdniny    
2.1.2023 prázdniny    

 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Vypsané kurzy na období 30. 01. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SDO1 Dospělí-začátečníci Slovany PO 19:30 - 20:30 4 000 Kč 0
SDO2 Dospělí - mírně pokročilí Slovany ČT 19:00 - 20:00 4 000 Kč 0
SDO3 Dospělí - pokročilí Slovany ÚT 19:30 - 20:30 4 000 Kč 6