Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Dospělí

Dospělí

Plavání pro dospělé je 5 měsíční kurz určený pro ty z vás, kteří se chtějí naučit plavat více plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak, motýl), kteří si chtějí vylepšit plaveckou techniku a správné dýchání.

Kurz probíhá ve velkém bazénu na délku v jedné krajní dráze nebo na šířku ve dvou drahách.

Cílem je zdokonalovat jednotlivé plavecké způsoby znak, prsa, kraul, popř  motýlek. Upevňovat ekonomické dýchání při souhře a nacvičovat, automatizovat správné provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů při základních plaveckých cvičení.

Začátečníci ovládají alespoň plavecký způsob prsa s hlavou nad vodou a nebojí se hloubky.

Mírně pokročilí se zdokonalují ve třech plaveckých způsobech:prsa, kraul a znak.

Pokročilí se zdokonalují v plaveckých způsobech a zlepšuje se kondice.  Učí se motýlek.

K výuce jsou využity plavecké pomůcky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění.

Teplota vody: 27°C
Zázemí: veřejné šatna
Cena: 3 600,- Kč na 5 měsíců / 1 x  týdně lekce 60 min.

Vstup do šaten bude čipovým systém. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč na celé pololetí (po celou dobu konání kurzu). Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 150,-Kč.

O státních svátcích a níže vypsaných prázdninách "školního roku" 2020/2021 kurzy neprobíhají:

  • podzimní prázdniny     29. -30. 10. 2020
  • vánoční prázdniny       23.12. 2020 - 3. 1. 2021
  • pololetní prázdniny      29. 1. 2021
  • jarní prázdniny             8. 3. - 14. 3. 2021
  • velikonoční prázdniny  1. 4. 2021

Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů vracet.
Ostatní informace vám rádi poskytnou insrtukroři a instruktorky plavání.

Od 29.6.2020 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy na období září 2020 - leden  2021.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení účastníka do kurzu odpovídající úrovně 
- na na některá místa v kurzech

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Vypsané kurzy na období 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

Kód Název / popis Termín Cena Volných
DO1 Dospělí - začátečníci Slovany PO 19:15 - 20:15 3 600,00 Kč 3 / 15
DO2 Dospělí - mírně pokročilí Slovany ČT 19:00 - 20:00 3 600,00 Kč 2 / 15
DO3 Dospělí - pokročilí Slovany ÚT 19:30 - 20:30 3 600,00 Kč 6 / 15

Přílohy