Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Dospělí

Dospělí

Plavání pro dospělé je 5 měsíční kurz určený pro ty z Vás, kteří si chtějí vylepšit "kondičku", plaveckou techniku a správné dýchání.

Kurz probíhá ve velkém bazénu na délku v jedné krajní dráze nebo na šířku ve dvou drahách.

Cílem je zdokonalovat jednotlivé plavecké způsoby znak, prsa, kraul, popř  motýlek. Upevňovat ekonomické dýchání při souhře a nacvičovat, automatizovat správné provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů při základních plaveckých cvičení.

 K výuce jsou využity plavecké pomůcky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění.

Teplota vody: 27°C
Zázemí: veřejná šatna
Kurz probíhá: 1 x  týdně lekce 60 min.

Vstup do šaten je čipovým systémem. Čip obdržíte oproti vratné záloze 100,-Kč při Vaši první lekci. Čip je platný po celou dobu konání kurzu. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru šaten. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  K uzamčení skříňky. A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. Po skončení celého kurzového období je možné čip vrátit do pokladny/recepce bazénu Slovany, kdeVám bude 100,-Kč záloha vrácena.

  1. Od 3.1.2024 se mohou stávající klienti přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy. Noví zájemci až 15.1.2024. Uvažujete-li o intenzivnější výuce je možné uskutečnit např. 2 přihlášky na vypsané období pro jednoho účastníka. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Kurzovné není možné vracet. ze zdravotních důvodů nebo důvodu dovolené. 
Ostatní informace vám rádi poskytnou instruktoři a instruktorky plavání.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:

- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení účastníka do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

19.2.- 25.2.2024 jarní prázdniny
28.3. - 1.4. 2024 Velikonoce
středa 1.5.2024 státní svátek
středa 8.5.2024 státní svátek
 
 
 


Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Vypsané kurzy na období 05. 02. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
SDO1 Dospělí-začátečníci Slovany PO 19:30 - 20:30 4 000 Kč 0
SDO2 Dospělí - mírně pokročilí Slovany ČT 19:00 - 20:00 4 000 Kč 1
SDO3 Dospělí - pokročilí Slovany ÚT 19:30 - 20:30 4 000 Kč 0