Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Základní plavání

Základní plavání pro děti od 4 do 6 let

Plavání ZP probíhá v malém bazénu, 1 x týdně, 45 minut. Pokud je možnost snažíme se s dětmi plavat i ve velkém bazénu. Rodič doprovází své dítě pouze pasivně. Předává svého potomka v šatně instruktorce.

 Cílem tohoto kurzu je aktivní nácvik samotného plavání a využívání správného dýchání. Důraz je kladen především na zautomatizování správného provedení prvků jednotlivých plaveckých způsobů a podpořit snahu, s vhodnou korekcí, při prvních vážných pokusech o provedení plavecké souhry. V tomto věku by si dítě mělo osvojit základy jednotlivých plaveckých způsobů kraul, znak. Díky zařazeným soutěžím během lekcí jsou děti vedeni k jisté cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.

Při výuce je využíváno velké množství pomůcek.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Zázemí: dětské šatny
Cena : 2 700 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích a níže vypsaných prázdninách "skolního roku" 2020/2021kurzy neprobíhají:

    • podzimní prázdniny     29. -30. 10. 2020
    • vánoční prázdniny       23.12. 2020 - 3. 1. 2021
    • pololetní prázdniny      29. 1. 2021
    • jarní prázdniny             8. 3. - 14. 3. 2021
    • velikonoční prázdniny  1. 4. 2021

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

 Od 29.6.2020 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy září 2020 až leden 2021.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Charakteristika úrovní jednotlivých kurzů:

Začátečníci - dítě nesplývá, nepotopí hlavu, může mít obavy z vody, nebylo ještě v žádném kurzu

Začátečník po RD -  navštěvovalo již kurz "rodiče+děti

Mírně pokročilí - nemá strach z vody, potopí hlavu, dýchá do vody, splývá na břiše

Pokročilí - splývá na břiše, na zádech, potápí se, loví předměty.


Vypsané kurzy na období 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

Kód Název / popis Termín Cena Volných
ZP1-1 Základní plavání 4-5 let začátečníci po RD Lochotin PO 18:00 - 18:45 2 700,00 Kč 0 / 15
ZP1-2 Základní plavání 4-5 let začátečníci po RD Lochotin ČT 15:45 - 16:30 2 700,00 Kč 0 / 15
ZP1-3 Základní plavání 4-5 let začátečníci Lochotin ÚT 17:15 - 18:00 2 700,00 Kč 0 / 15
ZP1-4 Základní plavání 4-5 let začátečníci Lochotin ČT 18:00 - 18:45 2 700,00 Kč 0 / 15
ZP1-5 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí Lochotin PO 15:45 - 16:30 2 700,00 Kč 1 / 14
ZP1-6 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí Lochotin PÁ 16:30 - 17:15 2 700,00 Kč 0 / 14
ZP1-7 Základní plavání 4-5 let pokročilí Lochotin ÚT 18:00 - 18:45 2 700,00 Kč 0 / 14
ZP1-8 Základní plavání 4-5 let pokročilí Lochotin ST 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 3 / 14
ZP2-1 Základní plavání 5-6 let začátečníci Lochotin ST 18:00 - 18:45 2 700,00 Kč 0 / 14
ZP2-2 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí Lochotin ÚT 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 0 / 0
ZP2-3 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí Lochotin ČT 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 4 / 14
ZP2-4 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí Lochotin PÁ 17:15 - 18:00 2 700,00 Kč 2 / 14
ZP2-5 Základní plavání 5-6 let pokročilí Lochotin PO 18:45 - 19:30 2 700,00 Kč 1 / 14
ZP2-6 Základní plavání 5-6 let pokročilí Lochotin ST 15:45 - 16:30 2 700,00 Kč 0 / 14

Přílohy