Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Rodiče s dětmi

Plavání rodičů a dětí od 2 do 4 let

Plavání rodičů s dětmi je 5 měsíční kurz pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem. Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut. Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu. Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí. Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Kurz probíhá 1 x týdně 45 minut                                                                                      Zázemí: dětská šatna                                                                                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 40-60cm, teplota 29´C)
Aklimmatizace: dětský koutek ve vestibulu bazénu Lochotín 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Od 21.7 2023 se můžete přihlásit online systémem na navě vypsané  kurzy. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

1.pololetí:  02.10.2023-02.02.2024
čtvrtek 28.9.2023 státní svátek
čtvrtek-pátek 26.-27.10.2023 podzimní prázdniny
pátek 17.11.2023 státní svátek
pondělí-úterý 25.-2.1.2024 prázdniny
pátek 2.2.2024 prázdniny

Vypsané kurzy na období 02. 10. 2023 - 02. 02. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LRD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ÚT 15:00 - 15:45 2 750 Kč 0
LRD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ST 16:30 - 17:15 2 750 Kč 0
LRD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ČT 14:15 - 15:00 2 750 Kč 0
LRD2-1 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PO 15:00 - 15:45 2 750 Kč 0
LRD2-2 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ÚT 15:45 - 16:30 2 750 Kč 0
LRD2-3 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ČT 17:15 - 18:00 2 750 Kč 0
LRD2-4 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PÁ 15:00 - 15:45 2 750 Kč 0
LRD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ÚT 14:15 - 15:00 2 750 Kč 1
LRD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ST 15:00 - 15:45 2 750 Kč 2
LRD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 15:00 - 15:45 2 750 Kč 1
LRD3-4 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 16:30 - 17:15 2 750 Kč 0
LRD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PO 16:30 - 17:15 2 750 Kč 0
LRD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ÚT 16:30 - 17:15 2 750 Kč 0
LRD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ST 17:15 - 18:00 2 750 Kč 0
LRD4-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PÁ 15:45 - 16:30 2 750 Kč 1