Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Rodiče s dětmi

Plavání rodičů a dětí od 2 do 4 let

Plavání rodičů s dětmi je 5 měsíční kurz pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem. Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut. Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu. Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí. Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Kurz probíhá 1 x týdně 45 minut                                                                                      Zázemí: dětská šatna                                                                                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 40-60cm, teplota 29´C)
Aklimatizace: herna 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích  kurzy neprobíhají:

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Od 7. 1. 2023 se můžete přihlásit online systémem na vypsané  kurzy na období únor-červen 2023. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

1.pololetí 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023   2.pololetí  30.01.2023 - 30.06.2023
28.9.2022 státní svátek   3.2.2023 prázdniny
26.10.-27.10.2022 prázdniny    13.2. - 19.2.2023 jarní prázdniny
28.10.2022 státní svátek   6.-10.4.2023 prázdniny
17.11.2022 státní svátek   1.5.2023 státní svátek
23.-31.12.2022 prázdniny   8.5.2023 státní svátek
2.1.2023 prázdniny    

 

 

Vypsané kurzy na období 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
RD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ÚT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
RD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ST 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
RD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ČT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
RD2-1 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PO 15:00 - 15:45 3 400 Kč 1
RD2-2 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ÚT 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0
RD2-3 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ČT 17:15 - 18:00 3 400 Kč 0
RD2-4 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PÁ 15:00 - 15:45 3 400 Kč 1
RD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ÚT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 1
RD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ST 15:00 - 15:45 3 400 Kč 1
RD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 1
RD3-4 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 16:30 - 17:15 3 400 Kč 2
RD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PO 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
RD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ÚT 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
RD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ST 17:15 - 18:00 3 400 Kč 0
RD4-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PÁ 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0

Vypsané kurzy na období 30. 01. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LRD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ÚT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ST 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ČT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
LRD2-1 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PO 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD2-2 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ÚT 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0
LRD2-3 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ČT 17:15 - 18:00 3 400 Kč 0
LRD2-4 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PÁ 15:00 - 15:45 3 400 Kč 1
LRD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ÚT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
LRD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ST 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD3-4 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PO 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ÚT 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ST 17:15 - 18:00 3 400 Kč 0
LRD4-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PÁ 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0