Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Rodiče s dětmi

Plavání rodičů a dětí od 2 do 4 let

Plavání rodičů s dětmi je 5 měsíční kurz pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem. Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut. Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu. Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí. Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Cena: 2800 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut                                                                          Zázemí: dětská šatna                                                                                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 40-60cm, teplota 29´C)
Aklimatizace: herna 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích a níže vypsaných prázdninách "školního roku" 2019/20 kurzy neprobíhají:

  • podzimní prázdniny      29. -30. 10. 2019
  • vánoční prázdniny        23.12. 2019 - 3. 1. 2020
  • pololetní prázdniny       31. 1. 2020
  • jarní prázdniny              2. 3. - 6. 3. 2020
  • velikonoční prázdniny   9. 4. 2020

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Od 30.5.2020 se můžete přihlásit online systémem na vypsané nárhradní kurzy-RDN za období nouzového stavu. Kurzy budou probíhat 1.6.-31.7.2020.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Vypsané kurzy na období 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

Kód Název / popis Termín Cena Volných
RD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotin ÚT 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 0 / 12
RD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotin ČT 14:15 - 15:00 3 000,00 Kč 0 / 12
RD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotin ČT 17:15 - 18:00 3 000,00 Kč 0 / 12
RD2-1 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Lochotin PO 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 3 / 12
RD2-2 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Lochotin ÚT 15:45 - 16:30 3 000,00 Kč 0 / 13
RD2-3 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Lochotin ST 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 0 / 12
RD2-4 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky Lochotin PÁ 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 1 / 12
RD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotin PO 17:15 - 18:00 3 000,00 Kč 0 / 13
RD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotin ST 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 1 / 12
RD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotin ČT 15:00 - 15:45 3 000,00 Kč 3 / 12
RD3-4 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotin ČT 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 0 / 12
RD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotin PO 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 3 / 12
RD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotin ÚT 16:30 - 17:15 3 000,00 Kč 1 / 12
RD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotin ST 17:15 - 18:00 3 000,00 Kč 2 / 12
RD4-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotin PÁ 15:45 - 16:30 3 000,00 Kč 5 / 12

Přílohy