Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Rodiče s dětmi

Plavání rodičů a dětí od 2 do 4 let

Plavání rodičů s dětmi je 5 měsíční kurz pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem. Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut. Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu. Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí. Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

U kurzů v bazénu Lochotín je nově nutné při první lekci uhradit 100,-Kč vratnou zálohu za čip. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru malého bazénu. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. 

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Kurz probíhá 1 x týdně 45 minut                                                                                      Zázemí: dětská šatna                                                                                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 40-60cm, teplota 29´C)
Aklimmatizace: dětský koutek ve vestibulu bazénu Lochotín 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Od 3.1.2024 se mohou stávající klienti přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy. Noví zájemci až 15.1.2024. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

2.pololetí 05.2.-28.06.2024
19.2.- 25.2.2024 jarní prázdniny
28.3. - 1.4. 2024 Velikonoce
středa 1.5.2024 státní svátek
středa 8.5.2024 státní svátek
 

Vypsané kurzy na období 05. 02. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LRD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ÚT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 1
LRD1-11 Rodiče a děti 2-3 roky Lochotín ČT 13:30 - 14:15 3 400 Kč 0
LRD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ST 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD1-3 Rodiče a děti 2-2,5 roku Lochotín ČT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
LRD2-1 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PO 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD2-2 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ÚT 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0
LRD2-3 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín ČT 17:15 - 18:00 3 400 Kč 0
LRD2-4 Rodiče a děti 2,5 -3 roky Lochotín PÁ 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ÚT 14:15 - 15:00 3 400 Kč 0
LRD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ST 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 15:00 - 15:45 3 400 Kč 0
LRD3-4 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku Lochotín ČT 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PO 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ÚT 16:30 - 17:15 3 400 Kč 0
LRD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín ST 17:15 - 18:00 3 400 Kč 0
LRD4-4 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky Lochotín PÁ 15:45 - 16:30 3 400 Kč 0