Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Kojenci 6 - 24 měsíců

Plavání kojenců 6 - 24 měsíců

 • Plavání kojenců a batolat je určeno dětem ve věku 6 - 24 měsíců.
 • Pro kurz věkové kategorie 6-9 měsíců musí být kojenci  6. měsíců v době zahájení kurzu.
 • Probíhá v malém bazénu (teplota vody 30 - 32 °C) po dobu délky vypsaného kurzu, cca pololetí.
 • Ve skupině je maximálně 10 plaváčků.
 • Výuka jedné lekce trvá přibližně 30 minut.
 • Prvních 5 – 10 minut probíhá adaptace na změnu prostředí (jiná teplota v šatnách, na bazéně a ve vodě).
 • Potom následuje 15 – 20 minut aktivního cvičení.
 • Hrajeme si, zpíváme, cákáme, potápíme se apod.
 • Vše je samozřejmě přizpůsobeno k věku dětí.
 • Jednotlivé aktivity jsou proloženy úlevovými polohami, cvičení jsou doplněna o dětské písničky a říkadla.
 • Konec lekce je zakončen relaxací, otužováním a rozloučením. 

Plavání kojenců probíhá za přísných hygienických opatření, a proto je nutné, aby správné hygienické zásady dodržovali i rodiče. Na plavání kojenců jsou připuštěny děti a rodiče na základě lékařského potvrzení, k vytištění v přílohách -dole na této stánce. Potvrzení, prosím, doneste na 1. lekci!

Cena: 2700 Kč na pololetí /1 x týdně 30 minut                     Zázemí: dětská šatna                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 42-60cm, teplota 30-32´C) 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje. 

Aklimatizace: herna                                                                      

Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

 

O státních svátcích a níže vypsaných prázdninách "školního roku" 2020/21 kurzy neprobíhají:

  • podzimní prázdniny     29. -30. 10. 2020
  • vánoční prázdniny       23.12. 2020 - 3. 1. 2021
  • pololetní prázdniny      29. 1. 2021
  • jarní prázdniny             8. 3. - 14. 3. 2021
  • velikonoční prázdniny  1. 4. 2021

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Něco navíc...

Pro kurzy "Kojenci a batolata" je nutné přinést na první lekci lékařské potvrzení s razítkem ošetřujícího lékaře.  K vytištění v přílohách -dole na této stánce

 Od 29.6.2020 se můžete přihlásit online systémem na  kurzy  na období  září 2020 - leden 2021. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Vypsané kurzy na období 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

Kód Název / popis Termín Cena Volných
KO1-1 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín PO 12:00 - 12:30 2 700,00 Kč 0 / 0
KO1-2 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín PO 13:00 - 13:30 2 700,00 Kč 0 / 9
KO1-3 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín ST 09:00 - 09:30 2 700,00 Kč 0 / 9
KO1-4 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín ST 10:30 - 11:00 2 700,00 Kč 0 / 9
KO1-5 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín ST 12:00 - 12:30 2 700,00 Kč 0 / 8
KO1-6 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín PÁ 12:00 - 12:30 2 700,00 Kč 0 / 8
KO1-7 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín PÁ 13:00 - 13:30 2 700,00 Kč 0 / 0
KO1-8 Kojenci 6-9 měsíců Lochotín PÁ 14:00 - 14:30 2 700,00 Kč 1 / 8
KO2-1 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín PO 09:00 - 09:30 2 700,00 Kč 0 / 8
KO2-2 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín PO 11:00 - 11:30 2 700,00 Kč 1 / 8
KO2-3 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín PO 13:30 - 14:00 2 700,00 Kč 1 / 8
KO2-4 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín ST 11:30 - 12:00 2 700,00 Kč 2 / 8
KO2-5 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín ST 13:00 - 13:30 2 700,00 Kč 1 / 9
KO2-6 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín PÁ 09:00 - 09:30 2 700,00 Kč 0 / 8
KO2-7 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín PÁ 10:00 - 10:30 2 700,00 Kč 1 / 8
KO2-8 Kojenci 9-12 měsíců Lochotín PÁ 11:30 - 12:00 2 700,00 Kč 0 / 8
KO3-1 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín PO 08:00 - 08:30 2 700,00 Kč 2 / 9
KO3-2 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín PO 10:00 - 10:30 2 700,00 Kč 0 / 9
KO3-3 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín PO 14:00 - 14:30 2 700,00 Kč 1 / 9
KO3-4 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín ST 10:00 - 10:30 2 700,00 Kč 0 / 10
KO3-5 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín ST 11:00 - 11:30 2 700,00 Kč 0 / 9
KO3-6 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín ST 14:00 - 14:30 2 700,00 Kč 1 / 8
KO3-7 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín PÁ 08:00 - 08:30 2 700,00 Kč 3 / 9
KO3-8 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín PÁ 10:30 - 11:00 2 700,00 Kč 0 / 10
KO3-9 Kojenci 12-16 měsíců Lochotín PÁ 13:30 - 14:00 2 700,00 Kč 3 / 9
KO4-1 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín PO 08:30 - 09:00 2 700,00 Kč 4 / 9
KO4-2 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín PO 10:30 - 11:00 2 700,00 Kč 0 / 10
KO4-3 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín ST 08:30 - 09:00 2 700,00 Kč 0 / 9
KO4-4 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín ST 14:30 - 15:00 2 700,00 Kč 4 / 9
KO4-5 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín PÁ 08:00 - 08:30 2 700,00 Kč 0 / 0
KO4-6 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín PÁ 09:30 - 10:00 2 700,00 Kč 0 / 10
KO4-7 Kojenci 16-20 měsíců Lochotín PÁ 11:00 - 11:30 2 700,00 Kč 2 / 9
KO5-1 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín PO 09:30 - 10:00 2 700,00 Kč 1 / 10
KO5-2 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín PO 11:30 - 12:00 2 700,00 Kč 2 / 10
KO5-3 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín PO 14:30 - 15:00 2 700,00 Kč 1 / 10
KO5-4 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín ST 08:00 - 08:30 2 700,00 Kč 3 / 10
KO5-5 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín ST 09:30 - 10:00 2 700,00 Kč 0 / 10
KO5-6 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín ST 13:30 - 14:00 2 700,00 Kč 5 / 10
KO5-7 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín PÁ 08:30 - 09:00 2 700,00 Kč 0 / 10
KO5-8 Kojenci 18-24 měsíců Lochotín PÁ 14:30 - 15:00 2 700,00 Kč 1 / 10

Přílohy