Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Kojenci 6 - 24 měsíců

Plavání kojenců 6 - 24 měsíců

 • Plavání kojenců a batolat je určeno dětem ve věku 6 - 24 měsíců.
 • Pro kurz věkové kategorie 6-9 měsíců musí být kojenci  6. měsíců v době zahájení kurzu.
 • Probíhá v malém bazénu (teplota vody 30 - 32 °C) po dobu délky vypsaného kurzu, cca pololetí.
 • Ve skupině je maximálně 10 plaváčků.
 • Výuka jedné lekce trvá přibližně 30 minut.
 • Prvních 5 – 10 minut probíhá adaptace na změnu prostředí (jiná teplota v šatnách, na bazéně a ve vodě).
 • Potom následuje 15 – 20 minut aktivního cvičení.
 • Hrajeme si, zpíváme, cákáme, potápíme se apod.
 • Vše je samozřejmě přizpůsobeno k věku dětí.
 • Jednotlivé aktivity jsou proloženy úlevovými polohami, cvičení jsou doplněna o dětské písničky a říkadla.
 • Konec lekce je zakončen relaxací, otužováním a rozloučením. 

Plavání kojenců probíhá za přísných hygienických opatření, a proto je nutné, aby správné hygienické zásady dodržovali i rodiče. Na plavání kojenců jsou připuštěny děti a rodiče na základě lékařského potvrzení, k vytištění v přílohách -dole na této stánce. Potvrzení, prosím, doneste na 1. lekci!

U kurzů v bazénu Lochotín je nově nutné při první lekci uhradit 100,-Kč vratnou zálohu za čip. Tento čip Vám bude sloužit ke vstupu  turniketovým systémem do prostoru malého bazénu. Nejdříve 15 minut před zahájením kurzu.  A k odchodu do 15 minut po skončení Vaší lekce. Nenahlášená ztráta čipu může být pokutována až do výše 5000,-Kč. Nový čip bude vystaven za poplatek 200,-Kč. 

Kurz probíhá: 1 x týdně 30 minut                     Zázemí: dětská šatna                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 42-60cm, teplota 30-32´C)      Aklimmatizace: dětský koutek ve vestibulu bazénu Lochotín 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.                                                         

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Něco navíc..

Pro kurzy "Kojenci a batolata" je nutné přinést na první lekci lékařské potvrzení s razítkem ošetřujícího lékaře.  K vytištění v přílohách -dole na této stánce

 Od 3.1.2024 se mohou stávající klienti přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy. Noví zájemci až 15.1.2024.  Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

2.pololetí 05.2.-28.06.2024
19.2.- 25.2.2024 jarní prázdniny
28.3. - 1.4. 2024 Velikonoce
středa 1.5.2024 státní svátek
středa 8.5.2024 státní svátek
 

 

Vypsané kurzy na období 05. 02. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LKO1-1 Kojenci 6-9 Lochotín PO 12:00 - 12:30 3 200 Kč 1
LKO1-2 Kojenci 6-9 Lochotín PO 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
LKO1-3 Kojenci 6-9 Lochotín ST 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
LKO1-4 Kojenci 6-9 Lochotín ST 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
LKO1-5 Kojenci 6-9 Lochotín ST 12:00 - 12:30 3 200 Kč 0
LKO1-6 Kojenci 6-9 Lochotín ST 12:30 - 13:00 3 200 Kč 0
LKO1-7 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 12:00 - 12:30 3 200 Kč 1
LKO1-8 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 13:00 - 13:30 3 200 Kč 1
LKO1-9 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 14:00 - 14:30 3 200 Kč 0
LKO2-1 Kojenci 9-12 Lochotín PO 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
LKO2-2 Kojenci 9-12 Lochotín PO 11:00 - 11:30 3 200 Kč 0
LKO2-3 Kojenci 9-12 Lochotín PO 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
LKO2-4 Kojenci 9-12 Lochotín ST 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0
LKO2-5 Kojenci 9-12 Lochotín ST 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
LKO2-6 Kojenci 9-12 Lochotín PÁ 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
LKO2-7 Kojenci 9-12 Lochotín PÁ 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
LKO2-8 Kojenci 9-12 Lochotín PÁ 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0
LKO3-1 Kojenci 12-16 Lochotín PO 08:00 - 08:30 3 200 Kč 0
LKO3-2 Kojenci 12-16 Lochotín PO 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
LKO3-3 Kojenci 12-16 Lochotín PO 14:00 - 14:30 3 200 Kč 0
LKO3-4 Kojenci 12-16 Lochotín ST 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
LKO3-5 Kojenci 12-16 Lochotín ST 11:00 - 11:30 3 200 Kč 2
LKO3-6 Kojenci 12-16 Lochotín ST 14:00 - 14:30 3 200 Kč 0
LKO3-7 Kojenci 12-16 Lochotín PÁ 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
LKO3-8 Kojenci 12-16 Lochotín PÁ 13:30 - 14:00 3 200 Kč 1
LKO4-1 Kojenci 16-20 Lochotín PO 08:30 - 09:00 3 200 Kč 0
LKO4-2 Kojenci 16-20 Lochotín PO 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
LKO4-3 Kojenci 16-20 Lochotín ST 08:30 - 09:00 3 200 Kč 0
LKO4-4 Kojenci 16-20 Lochotín ST 14:30 - 15:00 3 200 Kč 0
LKO4-5 Kojenci 16-20 Lochotín PÁ 08:00 - 08:30 3 200 Kč 0
LKO4-6 Kojenci 16-20 Lochotín PÁ 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
LKO4-7 Kojenci 16-20 Lochotín PÁ 11:00 - 11:30 3 200 Kč 1
LKO5-1 Kojenci 18-24 Lochotín PO 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
LKO5-2 Kojenci 18-24 Lochotín PO 11:30 - 12:00 3 200 Kč 3
LKO5-3 Kojenci 18-24 Lochotín PO 14:30 - 15:00 3 200 Kč 1
LKO5-4 Kojenci 18-24 Lochotín ST 08:00 - 08:30 3 200 Kč 1
LKO5-5 Kojenci 18-24 Lochotín ST 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
LKO5-6 Kojenci 18-24 Lochotín ST 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
LKO5-7 Kojenci 18-24 Lochotín PÁ 08:30 - 09:00 3 200 Kč 0
LKO5-8 Kojenci 18-24 Lochotín PÁ 14:30 - 15:00 3 200 Kč 2

Vypsané kurzy na období 22. 04. 2024 - 28. 06. 2024

Kód Název / popis Termín Cena Volných
KO1-11 Kojenci 6-9 Lochotín PO 12:30 - 13:00 1 600 Kč 0
KO1-12 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 08:00 - 08:30 1 600 Kč 0
KO1-13 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 12:30 - 13:00 1 600 Kč 0

Přílohy