Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Kojenci 6 - 24 měsíců

Plavání kojenců 6 - 24 měsíců

 • Plavání kojenců a batolat je určeno dětem ve věku 6 - 24 měsíců.
 • Pro kurz věkové kategorie 6-9 měsíců musí být kojenci  6. měsíců v době zahájení kurzu.
 • Probíhá v malém bazénu (teplota vody 30 - 32 °C) po dobu délky vypsaného kurzu, cca pololetí.
 • Ve skupině je maximálně 10 plaváčků.
 • Výuka jedné lekce trvá přibližně 30 minut.
 • Prvních 5 – 10 minut probíhá adaptace na změnu prostředí (jiná teplota v šatnách, na bazéně a ve vodě).
 • Potom následuje 15 – 20 minut aktivního cvičení.
 • Hrajeme si, zpíváme, cákáme, potápíme se apod.
 • Vše je samozřejmě přizpůsobeno k věku dětí.
 • Jednotlivé aktivity jsou proloženy úlevovými polohami, cvičení jsou doplněna o dětské písničky a říkadla.
 • Konec lekce je zakončen relaxací, otužováním a rozloučením. 

Plavání kojenců probíhá za přísných hygienických opatření, a proto je nutné, aby správné hygienické zásady dodržovali i rodiče. Na plavání kojenců jsou připuštěny děti a rodiče na základě lékařského potvrzení, k vytištění v přílohách -dole na této stánce. Potvrzení, prosím, doneste na 1. lekci!

Kurz probíhá: 1 x týdně 30 minut                     Zázemí: dětská šatna                                                         Výuka: malý bazén (hloubka 42-60cm, teplota 30-32´C) 

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.                                                         

Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

O státních svátcích kurzy neprobíhají.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Něco navíc..

Pro kurzy "Kojenci a batolata" je nutné přinést na první lekci lékařské potvrzení s razítkem ošetřujícího lékaře.  K vytištění v přílohách -dole na této stánce

 Od 7. 1. 2023 se můžete přihlásit online systémem na  kurzy  na období únor-červen 2023. Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo:
- na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění 
- na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně 
- na některá místa v kurzech

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

1.pololetí 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023   2.pololetí  30.01.2023 - 30.06.2023
28.9.2022 státní svátek   3.2.2023 prázdniny
26.10.-27.10.2022 prázdniny    13.2. - 19.2.2023 jarní prázdniny
28.10.2022 státní svátek   6.-10.4.2023 prázdniny
17.11.2022 státní svátek   1.5.2023 státní svátek
23.-31.12.2022 prázdniny   8.5.2023 státní svátek
2.1.2023 prázdniny    

 

Vypsané kurzy na období 30. 01. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LKO1-1 Kojenci 6-9 Lochotín PO 12:00 - 12:30 3 200 Kč 0
LKO1-2 Kojenci 6-9 Lochotín PO 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
LKO1-3 Kojenci 6-9 Lochotín ST 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
LKO1-4 Kojenci 6-9 Lochotín ST 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
LKO1-5 Kojenci 6-9 Lochotín ST 12:00 - 12:30 3 200 Kč 0
LKO1-6 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 12:00 - 12:30 3 200 Kč 0
LKO1-7 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
LKO1-8 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 14:00 - 14:30 3 200 Kč 0
LKO1-9 Kojenci 6-9 Lochotín ST 12:30 - 13:00 3 200 Kč 0
LKO2-1 Kojenci 9-12 Lochotín PO 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
LKO2-2 Kojenci 9-12 Lochotín PO 11:00 - 11:30 3 200 Kč 0
LKO2-3 Kojenci 9-12 Lochotín PO 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
LKO2-4 Kojenci 9-12 Lochotín ST 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0
LKO2-5 Kojenci 9-12 Lochotín ST 13:00 - 13:30 3 200 Kč 0
LKO2-6 Kojenci 9-12 Lochotín PÁ 09:00 - 09:30 3 200 Kč 0
LKO2-7 Kojenci 9-12 Lochotín PÁ 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
LKO2-8 Kojenci 9-12 Lochotín PÁ 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0
LKO3-1 Kojenci 12-16 Lochotín PO 08:00 - 08:30 3 200 Kč 2
LKO3-2 Kojenci 12-16 Lochotín PO 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
LKO3-3 Kojenci 12-16 Lochotín PO 14:00 - 14:30 3 200 Kč 1
LKO3-4 Kojenci 12-16 Lochotín ST 10:00 - 10:30 3 200 Kč 0
LKO3-5 Kojenci 12-16 Lochotín ST 11:00 - 11:30 3 200 Kč 0
LKO3-6 Kojenci 12-16 Lochotín ST 14:00 - 14:30 3 200 Kč 0
LKO3-7 Kojenci 12-16 Lochotín PÁ 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
LKO3-8 Kojenci 12-16 Lochotín PÁ 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
LKO4-1 Kojenci 16-20 Lochotín PO 08:30 - 09:00 3 200 Kč 1
LKO4-2 Kojenci 16-20 Lochotín PO 10:30 - 11:00 3 200 Kč 0
LKO4-3 Kojenci 16-20 Lochotín ST 08:30 - 09:00 3 200 Kč 1
LKO4-4 Kojenci 16-20 Lochotín ST 14:30 - 15:00 3 200 Kč 0
LKO4-5 Kojenci 16-20 Lochotín PÁ 08:00 - 08:30 3 200 Kč 0
LKO4-6 Kojenci 16-20 Lochotín PÁ 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
LKO4-7 Kojenci 16-20 Lochotín PÁ 11:00 - 11:30 3 200 Kč 0
LKO5-1 Kojenci 18-24 Lochotín PO 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
LKO5-2 Kojenci 18-24 Lochotín PO 11:30 - 12:00 3 200 Kč 0
LKO5-3 Kojenci 18-24 Lochotín PO 14:30 - 15:00 3 200 Kč 0
LKO5-4 Kojenci 18-24 Lochotín ST 08:00 - 08:30 3 200 Kč 3
LKO5-5 Kojenci 18-24 Lochotín ST 09:30 - 10:00 3 200 Kč 0
LKO5-6 Kojenci 18-24 Lochotín ST 13:30 - 14:00 3 200 Kč 0
LKO5-7 Kojenci 18-24 Lochotín PÁ 08:30 - 09:00 3 200 Kč 0
LKO5-8 Kojenci 18-24 Lochotín PÁ 14:30 - 15:00 3 200 Kč 0

Vypsané kurzy na období 24. 04. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LKO1-11 Kojenci 6-9 Lochotín PÁ 12:30 - 13:00 1 600 Kč 0
LKO1-12 Kojenci 6-9 Lochotín ÚT 13:45 - 14:15 1 600 Kč 0

Přílohy