Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Dospělí

Dospělí

Plavání pro dospělé je pětiměsíční kurz určený pro ty z Vás,kteří si chtějí vylepšit "kondičku", plaveckou techniku a správné dýchání.

Kurz probíhá ve velkém bazénu na délku ve dvou krajních dráháh.

Cílem je zdokonalovat jednotlivé plavecké způsoby znak, prsa, kraul, popř  motýlek. Upevňovat ekonomické dýchání při souhře a nacvičovat, automatizovat správné provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů při základních plaveckých cvičení.

K výuce jsou využity plavecké pomůcky.

Plaveme při teplotě vody 27°C.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění.

Zázemí: veřejné šatny
Kurz probíhá: 1 x  týdně lekce 60 min.

O státních svátcích kurzy neprobíhají:

 Od 7. 1. 2023 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy.  Přihlášky viz níže až na konci stránky.

Kurzovné není možné ze zdravotních důvodů vracet.
Ostatní informace vám rádi poskytnou insrtukroři a instruktorky plavání.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění a na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně.

Odesláním přihlášky a uhrazením kurzu se zavazujete dodržovat provozní řád Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů či dovolené vracet a nepřítomnost ve výuce se nenahrazuje.

Kurzy plavecké školy neprobíhají v době státních svátků a školních prázdnin:

1.pololetí 01. 09. 2022 - 27. 01. 2023   2.pololetí  30.01.2023 - 30.06.2023
28.9.2022 státní svátek   3.2.2023 prázdniny
26.10.-27.10.2022 prázdniny    13.2. - 19.2.2023 jarní prázdniny
28.10.2022 státní svátek   6.-10.4.2023 prázdniny
17.11.2022 státní svátek   1.5.2023 státní svátek
23.-31.12.2022 prázdniny   8.5.2023 státní svátek
2.1.2023 prázdniny    

 

Vypsané kurzy na období 30. 01. 2023 - 30. 06. 2023

Kód Název / popis Termín Cena Volných
LDO1-1 Dospělí - Lochotín pokročilí PO 19:30 - 20:30 4 000 Kč 2
LDO1-2 Dospělí - Lochotín mírně pokročilí ST 19:15 - 20:15 4 000 Kč 0