Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Plavání MŠ a ZŠ » Základní školy

Základní školy

Základní školy – plavecký výcvik:

  • Výuka probíhá ve velkém bazénu Lochotín (hloubka 1,1m-1,8m) na šířku či na délku nebo ve velkém bazénu Slovany.
  • Prostor pro výuku je oddělen pomocí plaveckých drah.
  • Výcvik obsahuje 20 lekcí, zpravidla 10 týdnů x 90 minut s přestávkou uprostřed.
  • Žáci jsou rozděleni do skupin s odpovídající úrovní plaveckých dovedností.
  • Lekci odborně vedou instruktorky plavecké školy.
  • Při výuce jsou používány veselé barevné plavecké pomůcky.
  • Na závěr výcviku uspořádá PŠ plavecké závody.
  • Každý žák obdrží „Mokré vysvědčení“. První tři závodnici obdrží diplom a medaile.

Lektorky uplatňují v učení nových pohybových dovedností zkušenosti dětí z přirozené motoriky. Díky rozvoji rovnováhy a rozlišování rytmu v pohybu je nácvik pohybových dovedností efektivnější, z počátku však využívají naše cvičitelky především herní formu výuky, výuku formou dokonalá ukázka-nápodoba. Dítě získává další sociální uznání i sebedůvěru na základě příjemného prožitku z pohybu ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž dostává pochvalu, ať už od učitele, cvičitele nebo formou diplomu

.