Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Plavání MŠ a ZŠ » Mateřské školy

Mateřské školy

Mateřské školy - předplavecký výcvik:

 • Výuka probíhá v malém bazénu Lochotín nebo Slovany.
 • Hloubka bazénu Lochotín 42-60cm
 • Hloubka bazénu Slovany 90cm
 • Lekce trvá 45minut nebo 60 minut.
 • Ideální počet je alespoň 10 lekcí, opakujících se v týdenním intervalu.
 • Výuková skupina do 25 dětí.
 • Lekci odborně vedou dvě instruktorky plavecké školy.
 • Při výuce jsou používány veselé barevné plavecké pomůcky.
 • Na konci výcviku obdrží každý účastník „mokré vysvědčení“


Naše lektorky kladou důraz na přirozené prohlubování pozitivního vztahu k vodě a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Vzhledem k tomu, že děti v tomto věku nemají abstraktní myšlení, myslí a pohybově reagují konkrétně na určitou situaci kolem sebe, je nejdůležitější metodou našich cvičitelek hra a motivace k veškeré pohybové činnosti. Hlavním cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím, snaha dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě, připravit dítě na velký bazén a docílit toho, aby se dítě do plavání těšilo. Velký důraz instruktorky kladou na správné dýchání; zvládnutí základní plavecké polohy, splývání v poloze na zádech i břiše; získání jistoty při potápění, skákání a padání do vody.  Připravit děti na návaznost v základním plaveckém výcviku. Plavání v organizované skupince dětí má za následek nejen socializaci dítěte, ale i jeho osamostatňování. Naučí se pracovat v kolektivu dle pokynů daným všem, což je dovednost pro školní docházku naprosto nezbytná. Dítě získává první sociální uznání i sebedůvěru na základě příjemného prožitku z pohybu ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž dostává pochvalu, ať už od učitele, cvičitele nebo formou diplomu. 

                                                       

Cíle předplaveckého výcviku

 • vštěpovat dětem základní hygienické návyky
 • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě
 • naučit je mít rádo vodu
 • snaha dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě
 • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, potápění hlavy, dýchání do vody, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), skoky a pády do vody
 • postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnosterm a dovednostem dětí zmíněného věku