Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Základní plavání

Základní plavání pro děti od 4 do 6 let

Plavání ZP probíhá v malém bazénu, 1 x týdně, 45 minut. Pokud je možnost snažíme se s dětmi plavat i ve velkém bazénu. Rodič doprovází své dítě pouze pasivně. Předává svého potomka v šatně instruktorce.

 Cílem tohoto kurzu je aktivní nácvik samotného plavání a využívání správného dýchání. Důraz je kladen především na zautomatizování správného provedení prvků jednotlivých plaveckých způsobů a podpořit snahu, s vhodnou korekcí, při prvních vážných pokusech o provedení plavecké souhry. V tomto věku by si dítě mělo osvojit základy jednotlivých plaveckých způsobů kraul, znak. Díky zařazeným soutěžím během lekcí jsou děti vedeni k jisté cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.

Při výuce je využíváno velké množství pomůcek.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Zázemí: dětské šatny

Cena : 1 900 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut.

Kurzy neprobíhají a není za ně možná náhrada během státních svátků a níže vypsaných prázdnin:

  • podzimní prázdniny 26.-27.10.2017
  • vánoční prázdniny 27.12.-2.1.2018
  • pololetní prázdniny 2.2.2018
  • jarní prázdniny 19.2.-23.2.2018
  • velikonoční prázdniny 29.3.2018

Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů vracet. Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat provozní řád Plavecké školy a  Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky. 

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

 Od 23.6.2017 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy září 2017až leden 2018.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění.

Charakteristika úrovní jednotlivých kurzů:

Začátečníci - dítě nesplývá, nepotopí hlavu, může mít obavy z vody

Mírně pokročilí - nemá strach z vody, potopí hlavu, dýchá do vody, splývá na břiše.

Pokročilí -
splývá na břiše, na zádech, potápí se, loví předměty.


Vypsané kurzy na období 04. 09. 2017 - 02. 02. 2018

KódNázev / popisTermínCenaVolných
ZP1-1 Základní plavání 4-5 let začátečníci, mírně pokročilí PO 15:00 - 15:45 1 900,00 Kč 11 / 23
ZP1-4 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí PO 17:15 - 18:00 1 900,00 Kč 0 / 28
ZP1-6 Základní plavání 4-5 let pokročilí ÚT 17:15 - 18:00 1 900,00 Kč 1 / 23
ZP1-2 Základní plavání 4-5let začátečníci ST 16:30 - 17:15 1 900,00 Kč 0 / 23
ZP1-5 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí ST 17:15 - 18:00 1 900,00 Kč 1 / 23
ZP1-7 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí, pokročilí ST 18:45 - 19:30 1 900,00 Kč 9 / 23
ZP1-3 Základní plavání 4-5 let začátečníci, mírně pokročilí PÁ 16:30 - 17:15 1 900,00 Kč 6 / 23
ZP2-6 Základní plavání 5-6 let pokročilí PO 18:45 - 19:30 1 900,00 Kč 0 / 23
ZP2-1 Základní plavání 5-6 let začátečníci ÚT 16:30 - 17:15 1 900,00 Kč 2 / 23
ZP2-3 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí ÚT 18:45 - 19:30 1 900,00 Kč 7 / 23
ZP2-2 Základní plavání 5-6 let začátečníci ČT 15:00 - 15:45 1 900,00 Kč 0 / 0
ZP2-4 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí ČT 16:30 - 17:15 1 900,00 Kč 1 / 24
ZP2-7 Základní plavání 5-6 let pokročilí ČT 17:15 - 18:00 1 900,00 Kč 0 / 26
ZP2-5 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí PÁ 17:15 - 18:00 1 900,00 Kč 1 / 23
ZP3-1 Základní plavání 6 let a st. PÁ 15:00 - 15:45 1 900,00 Kč 0 / 26