Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Slovany » Rodiče s dětmi

Rodiče s dětmi

  • Plavání rodičů s dětmi je kurz vypsaný na pololetí, pro děti ve věku od 2 do 4 let s rodičem.
  • Probíhá v malém bazénu, 1 x týdně 45minut.
  • Rodič stále aktivně doprovází svou ratolest do bazénu.
  • Děti nenásilnou formou získávají přátelský vztah k vodě a důvěru ve své schopnosti ve vodním prostředí.
  • Vhodně připraveným programem a s použitím plaveckých pomůcek se snažíme dále rozvinout jejich zkušenosti a během kurzu plavání se hravou formou seznamují s jednotlivými plaveckými dovednostmi.

Cílem plavání rodičů s dětmi je podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Instruktorky se za pomoci rodičů snaží přirozeně prohlubovat pozitivní vztah a dobrou orientaci ve vodním prostředí. Základem tohoto kurzu je osvojení správného dýchání a pomalý začátek nácviku jednotlivých prvků plaveckých stylů.

Velký důraz je kladen na zvládnutí základní plavecké polohy, splývání. Získání jistoty při potápění. Děti se seznámí s plaveckými styly prsa, kraul, znak a dále pak mohou pokračovat v základním plaveckém výcviku.

K výuce je využíváno velké množství pomůcek. Vše se snažíme vložit do hry a aktivně zapojit i rodiče.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Zázemí: dětské šatny
Aklimatizace: herna
Cena: 2800 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut 

O státních svátcích a níže vypsaných prázdnin kurzy neprobíhají:

  • podzimní prázdniny 26.-27.10.2017
  • vánoční prázdniny 27.12.-2.1.2018
  • pololetní prázdniny 2.2.2018
  • jarní prázdniny 19.2.-23.2.2018
  • velikonoční prázdniny 29.3.2018

Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů vracet. Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat provozní řád Plavecké školy a  Bazénu Slovany a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

Od 2.1.2018 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy únor až červen 2018.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění a na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně.

Vypsané kurzy na období 05. 02. 2018 - 29. 06. 2018

KódNázev / popisTermínCenaVolných
RD1-1 Rodiče a děti 2-2,5 roku ÚT 15:45 - 16:30 2 800,00 Kč 1 / 14
RD1-2 Rodiče a děti 2-2,5 roku ČT 15:00 - 15:45 2 800,00 Kč 6 / 14
RD2-1 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky PO 15:00 - 15:45 2 800,00 Kč 3 / 14
RD2-2 Rodiče a děti 2,5 - 3 roky ÚT 15:00 - 15:45 2 800,00 Kč 4 / 14
RD2-3 Rodiče a děti 2,5 -3 roky ST 15:00 - 15:45 2 800,00 Kč 5 / 14
RD3-1 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku PO 16:30 - 17:15 2 800,00 Kč 0 / 16
RD3-2 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku ST 15:45 - 16:30 2 800,00 Kč 1 / 14
RD3-3 Rodiče a děti 3 - 3,5 roku ČT 16:30 - 17:15 2 800,00 Kč 0 / 15
RD4-1 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky PO 17:15 - 18:00 2 800,00 Kč 0 / 15
RD4-2 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky ÚT 16:30 - 17:15 2 800,00 Kč 0 / 15
RD4-3 Rodiče a děti 3,5 - 4 roky PÁ 16:30 - 17:15 2 800,00 Kč 1 / 14