Plaveckou školu provozuje Plavecký klub
Slávia VŠ Plzeň
PK Slávia VŠ Plzeň

Úvod » Bazén Lochotín » Základní plavání

Základní plavání pro děti od 4 do 6 let

Plavání ZP probíhá v malém bazénu, 1 x týdně, 45 minut. Pokud je možnost snažíme se s dětmi plavat i ve velkém bazénu. Rodič doprovází své dítě pouze pasivně. Předává svého potomka v šatně instruktorce.

 Cílem tohoto kurzu je aktivní nácvik samotného plavání a využívání správného dýchání. Důraz je kladen především na zautomatizování správného provedení prvků jednotlivých plaveckých způsobů a podpořit snahu, s vhodnou korekcí, při prvních vážných pokusech o provedení plavecké souhry. V tomto věku by si dítě mělo osvojit základy jednotlivých plaveckých způsobů kraul, znak. Díky zařazeným soutěžím během lekcí jsou děti vedeni k jisté cílevědomosti, bojovnosti, smyslu pro kolektiv atp.

Při výuce je využíváno velké množství pomůcek.

Plaveme při teplotě vody 29°C.

Zázemí: dětské šatny
Cena : 2 500 Kč na 5 měsíců/1 x týdně 45 minut.

O státních svátcích a níže vypsaných prázdnin kurzy neprobíhají:

  • podzimní prázdniny 26.-27.10.2017
  • vánoční prázdniny 27.12.-2.1.2018
  • pololetní prázdniny 2.2.2018
  • jarní prázdniny 19.2.-23.2.2018
  • velikonoční prázdniny 29.3.2018

Kurzovné není možné ze zdravotním důvodů vracet. Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat provozní řád Plavecké školy a  Bazénu Lochotín a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást Vaší přihlášky.

Ostatní informace vám ráda zodpoví vaše instruktorka plavání.

 Od 2.1.2018 se můžete přihlásit online systémem na nově vypsané kurzy únor až červen 2018.

Plavecká škola PK Slávia VŠ Plzeň si vyhrazuje právo na sloučení či zrušení plaveckého kurzu v případě jeho nenaplnění a na případné přeřazení dítěte do kurzu odpovídající úrovně.

Charakteristika úrovní jednotlivých kurzů:

Začátečníci - dítě nesplývá, nepotopí hlavu, může mít obavy z vody, nebylo ještě v žádném kurzu

Začátečník po RD -  navštěvovalo již kurz "rodiče+děti

Mírně pokročilí - nemá strach z vody, potopí hlavu, dýchá do vody, splývá na břiše

Pokročilí - splývá na břiše, na zádech, potápí se, loví předměty.


Vypsané kurzy na období 05. 02. 2018 - 29. 06. 2018

KódNázev / popisTermínCenaVolných
ZP1-1 Základní plavání 4- 5let začátečníci
Helena Techlová
ČT 15:45 - 16:30 2 500,00 Kč 2 / 14
ZP1-2 Základní plavání 4- 5let začátečníci po RD
Petra Radová
PO 18:00 - 18:45 2 500,00 Kč 1 / 14
ZP1-3 Základní plavání 4- 5let začátečníci po RD
Renata Pilíšková
ST 18:00 - 18:45 2 500,00 Kč 4 / 14
ZP1-4 Základní plavání 4- 5let začátečníci po RD
Martina Holíková
ČT 18:45 - 19:30 2 500,00 Kč 2 / 14
ZP1-5 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí
Petra Radová
PO 18:45 - 19:30 2 500,00 Kč 1 / 14
ZP1-6 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí
Lucie Kaslová
ÚT 18:00 - 18:45 2 500,00 Kč 4 / 14
ZP1-7 Základní plavání- 4-5 let pokročilí
Renata Pilíšková
ST 18:45 - 19:30 2 500,00 Kč 2 / 14
ZP1-8 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí
Zdeňka Palečková
PÁ 15:45 - 16:30 2 500,00 Kč 1 / 14
ZP1-9 Základní plavání 4-5 let mírně pokročilí
Zdeňka Palečková
PÁ 17:15 - 18:00 2 500,00 Kč 3 / 14
ZP2-1 Základní plavání 5- 6 let začátečníci
Silvie Bejlková
PO 15:45 - 16:30 2 500,00 Kč 4 / 14
ZP2-2 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí
Lucie Kaslová
ÚT 16:30 - 17:15 2 500,00 Kč 0 / 15
ZP2-3 Základní plavání 5-6 let mírně pokročilí
Martina Holíková
ČT 17:15 - 18:00 2 500,00 Kč 0 / 15
ZP2-4 Základní plavání 5-6 let pokročilí
Lucie Kaslová
ÚT 18:45 - 19:30 2 500,00 Kč 0 / 15
ZP2-5 Základní plavání 5-6 let pokročilí
Zdeňka Palečková
ST 15:45 - 16:30 2 500,00 Kč 0 / 15
ZP2-6 Základní plavání 5-6 let pokročilí
Martina Holíková
ČT 18:00 - 18:45 2 500,00 Kč 0 / 15